Skip to main content

Bauwesen 2017 Berlin

At the german conference Bauwesen 2017 the 14th November, StabiAlert will demonstrate its capabilities between giants like Leica, Trimble, Sokkia.


Relocation of UNESCO defense monuments

To relocate the bunkers from the nominated UNESCO world heritage locations "de Hollande Waterlijn" in Nieuwegein (the Netherlands) the complete bunkers have to be lifted from their piles.


Laag waterpeil in de Maas kan gevaarlijk zijn voor de dijken

Scheefliggende woonboten op de maas vanwege het lage waterpijl

Hoewel dijken zijn bedoeld om het land te beschermen tegen hoogwater, is het op dit moment juist het lage waterpeil in de Maas dat de dijken in gevaar brengt. Het grondwater staat nu hoger dan het rivierwater en dat is slecht...