De Wanden

In onderstaande visualisatie zijn alle StabiAlert sensoren aan elkaar gekoppeld als 3 individuele elementen (Wanden)

Dit toont de interne vervorming van de 3 stuw elementen.

Incrementele veranderingen vanaf: 24-06-2018 00:00

Versterkingsfactor: 300 x

 

Analyse bijzonder moment

22 Januari rondom 16:00 uur laten veel sensoren een vreemde "sprong" zien in de data. Van een systeemfout lijkt geen sprake en dus moeten we er vanuit gaan dat dit echt gemeten is.

Wat is nu de invloed van deze verandering op het object?

Bijzonder gedrag gemeten op 22 januari 2019 rondom 16:00 (LT)

Als eerste laden we het 3D model in de StabiFrame software en kiezen het tijdsdomein voor de meetdata tussen: 21-01-2019 00:00 en 25-01-2019 00:00.

Vervolgens stellen we de software zo in dat de incrementele verandering in tijd wordt weergegeven ten opzichte van: 21-01-2019 00:00. (We stellen dus alle waarden als 0 in (zie afbeelding hier onder)

We stellen 22-05-2019 00:00 in als 0 (nul) moment.

Vervolgens kiezen we in de software de einddatum van het gekozen domein. StabiFrame berekent aan de hand van de gemeten hoeken in combinatie met de afstanden tussen de hoekpunten de onderlinge afstandsverschillen.

Gezien van de zijkant: Afwijkingen t.g.v. bijzondere gebeurtenis t.o.v. van de vorm 9 dagen eerder. (Alles in mm)
Gezien van de voorkant (stroomafwaards): Afwijkingen t.g.v. bijzondere gebeurtenis t.o.v. van de vorm 9 dagen eerder. (Alles in mm)

Conclusie:

Er vanuit gaande dat de vertikalen op de plaatsen van de sensoren "star" zijn, is op locatie van sensor 8 en 7 (De zuid-oost wand bij het regelhuisje) de bovenkant van de wand ca. 1cm t.o.v. de onderkant van de wand naar het zuid-oosten geschoven. (Gekanteld over de as: Zuid-West -> Noord-Oost)

Tevens is de wand "gekromt" (zie zij-aanzicht) waarbij de stroomafwaardse hoek ca. 3.8 mm lager is gaan staan t.o.v. de stroomopwaardse hoek.

Blijkbaar zijn er omstandigheden geweest die op z'n minst significante vervormingen aan het bouwwerk hebben opgelegd.