Deformatie impressie Silo gebouw Holland Malt

Verklarende tekening Silogebouw Holland Malt

Hieronder ziet u een 3D model als ondersteuning van de deformatie richtingen gemeten door de sensoren:

  • Silo (Kolom)
  • Glijwand (Silogebouw)

U kijkt naar de data sinds 13-11-2017 00:00 en het incrementele verschil in hoekvervormingen. De effecten zijn ruim 300 keer versterkt om de vervormingen duidelijk te maken.

Het is alleen mogelijk de interne vervorming waar te nemen. Voor dit model zijn de volgende aannamen gedaan:

 

  1. De uiterste noordwesthoek van de silo is het referentiepunt voor de interne vervorming.
  2. De glijwandsensor op de 4de verdieping van de machinetoren vertegenwoordigd de hele centrale betonconstructie boven de pilaren tot ca. 5 meter boven maaiveld.
  3. Alle voorste pilaren vertonen dezelfde vervorming als de centrale gemeten kolom.

Deze impressie vertegenwoordigd niet de werkelijke maten maar is slechts een benadering van de werkelijkheid. 

Inhoudelijke waarden kunnen berekend worden aan de hand van de grafieken onder aan de pagina.

Deformatie verloop Silo (kolom) en Glijwand (Silo)

Hieronder ziet de deformatie gegevens vanaf 13-11-2017 00:00

Noodzakelijke achtergrond informatie kunt u vinden via deze pagina.