De bewegingen van de sensor en het effect op de meetwaarde.

Elke sensor heeft twee assen. X en Y. De X-as is de lange zijde van de sensor, de Y-as de korte.  Als een sensor wordt gemonteerd aan een object (bijv. een muur) dan stellen we met behulp van stelbouten de sensor zo af dat in zowel X als Y richting de uitgangswaarde van de sensor vrijwel nul (0) is*.

In de tiltgrafieken (Stand) zien we het verloop van de tilt gedurende de tijd. Om te begrijpen wat er nu in werkelijkheid met het te meten object gebeurt moeten we vanuit de grafieken terugredeneren naar de stand van de sensor.Hiertoe gebruiken we de onderstaande afbeelding waarin de relatie te zien is tussen de verandering van waarde van de tiltgrafiek en de draairichting van de sensor.  

Het StabiAlert coördinaten stelsel

X-as

Als de grafiek van de X-as in de loop van de tijd in waarde stijgt, dan is de sensor in zijn lengterichting dusdanig gekanteld dat de wartels omhoog zijn gegaan. (In deze projectie is de sensor rechts-om om zijn Y-as gedraaid.)

 

Y-as

Als de grafiek van de Y-as in de loop van de tijd in waarde stijgt, dan is de sensor in zijn dwarsrichting dusdanig gekanteld dat de linker wartel hoger staat dan de rechter wartel. (In deze projectie is de sensor rechts-om om zijn X-as gedraaid.)

 

Inverse mode

Indien een sensor in inverse mode staat wordt softwarematig de waarde van de meting met -1 vermenigvuldigd. (De rechtsom rotatie resulteert in een dalende grafiek) 

 

Swap mode

Indien een sensor in swap mode staat wordt voor de fysieke X-as de Y-as waarde geschreven, en voor de fysieke Y-as de X-as waarde.

 

Toepassing

Omdat in de praktijk niet alle sensoren in een gebouw in dezelfde windrichting kunnen worden gemonteerd kiest de uitvoerend ingenieur één sensor als master richting bepalend (meestal kiest hij/zij de meeste sensoren die in dezelfde richting staan) en worden van de overige sensoren de Inverse en Swap mode dusdanig gezet zodat het lijkt alsof alle sensoren fysiek het zelfde zijn gemonteerd.

* Werkelijk 0 (nul) stellen is onmogelijk vanwege de gevoeligheid van de sensor. In de praktijk stellen we de sensor af binnen een marge van ca. 0.001°. Nadat de sensor is gestabiliseerd wordt deze softwarematig op 0 gezet.

Swap & Invertering definities

Om zeker te stellen dat de coordinaten stelsels van de de meest gangbare 3D CAD pakketten, de StabiFrame software , de sensoren, en het te bewaken gebouw het zelfde zijn dient de oriëntatie configuratie van de sensoren uitgevoerd te worden zoals in de onderstaande afbeelding.