De StabiAlert schade sensor

Onze SchadeSensor combineert twee soorten meting: Een waterpassensor en een versnellingsmeter.

Elke grafiek bestaat uit 3 delen waarbij:

  • Deel 1 bestaat uit twee plots met zwarte lijnen.
  • Deel 2 bestaat uit twee plots met rode lijnen.
  • Deel 3 bestaat uit drie plots met respectievelijk een groene, blauwe en magenta lijn.
De verschillende delen de grafieken.

De waterpassensor

de Stand (Deel 1)


Deze meet de stand van de muur in twee richtingen; de langs- en dwarsrichting. Ze zijn zo gevoelig dat ze aardbevingen aan de andere kant van de wereld kunnen zien.

Dit doen ze honderd keer per seconde. Om de 5 seconden worden de metingen opgestuurd naar de centrale.

Hiervan laten we twee grafieken zien; De gemiddelde stand per 5 seconden en de maximale uitslag. Respectievelijk: de Stand en de Trillingen.

De eerste grafiek met zwarte lijnen laat de Stand in beide richtingen van de muur zien. De Stand wordt gemeten in graden. [DEG] (1 cirkel is 360 graden) De eerste lijn is de Stand in langsrichting, de tweede lijn is de Stand dwars op de muur.

De tilt van een gebouw gedurende 14 dagen.

Het is volkomen normaal dat een huis dagelijks enkele duizendsten van graden heen en weer wiegt.

Vrijwel alle gebouwen 'wiegen' een beetje.

de Trillingen (Deel 2)


De tweede grafiek met rode lijnen laat de Trillingen in beide richtingen van de muur zien.

Dit is de uitsterste stand die de waterpassensor gedurende 5 seconden gemeten heeft. Dat hoeft dus maar gedurende een honderste van een seconde het geval te zijn.

Op deze manier wordt het effect van een korte trilling gemeten. (Passerende vrachtwagen, aardschok, dicht slaande deur e.d.)

Ook hier is de eerste lijn de Trilling in de langsrichting, de tweede lijn de Trilling dwars op de muur. De Trillingen worden ook uitgedrukt in graden. [DEG] (1 cirkel is 360 graden)

De trillingen gedurende 14 dagen.

De versnellingsmeter

De versnellingen (Deel 3)

Deze meet de versnelling (a) van uw muur in drie richtingen; X de langsrichting, Y de dwarsrichting en Z de hoogterichting.

De versnelling wordt gemeten in meter per seconde kwadraat. [m/s2]. De metingen gebeuren 400 keer per seconde.
Elke 5 seconden worden de grootste gevonden waarden vastgelegd.

  • De eerste lijn (groen) is de versnelling in de langsrichting van de muur.
  • De tweede lijn (blauw) is de versnelling dwars op de muur.
  • De derde lijn (magenta) is de versnelling in de hoogte.
Om 12:43 ging er een schok door het gebouw.

Afhankelijk van het type belasting en de vorm waarin (passerende vrachtwagens, aardschokken e.a.) hoeven niet alle sensoren een uitslag te tonen. Het is normaal dat de ene keer de waterpassensor iets laat zien, de andere keer alleen de versnellingsmeters, soms beide sensoren.