Waterkeringen

Macro stabiliteit

Nederland blijft droog dankzij onze dijken. Deze ogenschijnlijk onbewegelijke reuzen van aarde, klei, zand, veen of combinaties daarvan, blijken behoorlijk te bewegen. Wind, water, getijden, zon, verkeer en recentelijk aardbevingen, zijn factoren welke enorme krachten uitoefenen op onze dijken.

Onze hele samenleving is gebouwd op deze dijken. Meer dan 30% van ons land ligt beneden de zeespiegel. Met inzet van onze monitoring systemen worden reeds kritische plekken in de dijken bewaakt op de macro stabiliteit en is door onderzoek op basis van onze data veel meer bekend geworden over het gedrag van dijken.

Floodcontrol

Sinds 2009 zijn we actief betrokken bij verschillende proeven waarbij opzettelijk stukken dijk werden belast totdat deze braken. Deze testen hebben aangetoont dat onze technologie de enige is welke betrouwbaar de actuele vervorming van de dijk laat zien in real-time. Sinds 2015 beveelt Floodcontrol StabiAlert aan als monitoring partij voor de waterschappen.

Rapid response

Ons Rapid response team staat dag en nacht klaar om binnen enkele uren een monitoring systeem bij uw dijk aan te brengen.

Non-invasief

Ons macro-stabiliteitsbewakingsysteem is een non-invasieve methode welke zoveel mogelijk gebruik maakt van ter plekke beschikbare materialen en bedrijven. Er hoeft niet gespoeld te worden en er zijn geen zware machines nodig om onze sensoren aan te brengen.