De kenmerken van verzakking

Wij zijn in staat om in real-time de verzakkingen van uw object in beeld te brengen.

Is deze muur in rust of actief aan het verzakken?

Verzakking en het breken van muren en/of fundamenten is geen geleidelijk proces. Op macro niveau mag dit zo lijken, maar in werkelijkheid is het een schoksgewijs zaagtand process

De krachten op een muur en/of fundament doen deze continu buigen en draaien in alle richtingen. Zolang dit binnen de elasticiteit van het materiaal gebeurt is er niets aan de hand. Zodra de krachten te groot worden treedt het hieronder beschreven proces in werking.

Zoals hierboven beschreven 'buigt' de muur door (1), zodra de vervorming groter wordt dan de elasticiteit van het materiaal toelaat, bereikt het zijn breekpunt (2). Op dat moment zijn de krachten groter dan de interne wrijving van het materiaal. De zwakste plek breekt en de, nu gescheiden, delen veren (gedeeltelijk) terug in hun rust stand (3).  Vanaf dat moment is er permanente vervorming opgetreden en is de sterkte van de muur gecompromitteerd.

Dus ver voordat de eerste scheuren zichtbaar worden kunnen wij de structurele staat van uw bouwwerk in kaart brengen.

Een snel verslechterend structureel verband.