Succesvol hersteld

Gedurende ruim 400 jaren doorstond de Fraeylemaborg de tand des tijds. Ten slotte werden de gasbevingen het schitterende gebouw te veel. Om de correlatie tussen de gasbevingen en de schade aan te tonen is begin februari 2015 een sensor in het fundament aangebracht.

De reparaties. (Met dank aan Foto Okkie Smit)

Vrijwel onmiddellijk op montage van de sensor registreerden we de kenmerkende bewegingen van een actief verzakkende fundatie. Vanaf februari tot aan december 2015 bewaakten we de verzakkende flank van de borg. In december 2015 en januari 2016 vonden de herstelwerkzaamheden plaats. Vanwege het gebruik van zwaar materiaal veroorzaakten deze werkzaamheden zware trillingen in het gebouw. Zodra de werkzaamheden voltooid waren was de flank gestabiliseerd. Tot op moment van schrijven is de flank stabiel.

De onderstaande grafiek is een prachtig voorbeeld waarin verzakking, herstelwerkzaamheden en het positieve resultaat in één enkel plaatje zichtbaar is.

Verzakking, herstelwerkzaamheden en het positieve resultaat in één simpel plaatje.