UNESCO & Monumenten

Zekerstelling van cultureel erfgoed

Met de uitbouw van onze infrastructuur moet steeds vaker cultureel erfgoed zeker gesteld worden.

Om schade aan monumenten te voorkomen bewaken wij de vervorming ten gevolge van het natuurlijke verzakkingsproces. Op deze manier kan de eigenaar van het object bijtijds ingrijpen als delen van het bouwerk dreigen uit verband te geraken. Ook tijdens bouw werkzaamheden aan, of in de buurt van het gebouw registreren we op deze manier de invloed van de werkzaamheden en of deze daadwerkelijk bijdragen aan de stabiliteit.

Schade voorkomen

Een voorbeeld van schadepreventie zijn de werkzaamheden aan een nieuw fundament van de Waag in Amsterdam.

Om de natuurlijke vervormingen van de Waag in beeld te brengen, is ruim een jaar voor aanvang van de werkzaamheden, de Waag voorzien van 16 sensoren. Gedurende dat jaar zijn de bewegingen ten gevolge van de seizoenen, getijden en peilbeheer opgetekend.

Deze dataset gaf het constructiebureau inzicht in "wat normale bewegingen zijn". Gebaseerd op deze kennis werden in ons systeem verschillende  alarmgrenzen gezet. Zolang de bewegingen gedurende de werkzaamheden binnen deze grenzen blijven blijft het gebouw heel.

Zodra een grens bereikt werd alarmeerde ons systeem de uitvoerder en het constructiebureau via SMS en e-mail. De werkzaamheden werden aangepast zodat de bewegingen wederom binnen de gestelde grenzen bleven.

Na voltooiing van de werkzaamheden is het monitoring systeem nog ruim een half jaar actief geweest zodat de gewenste eigenschappen na ombouw aangetoond konden worden.