Skip to main content

Verplaatsing kazematten hollandse waterlinie

Als onderdeel van, als UNESCO wereld erfgoed genomineerde, hollandse waterlijn, moeten de bunkers 150 meter verplaatst worden. Hiervoor wordt de complete bunker in één stuk van zijn heipalen getild. 

Enkele van de sensorkasten zijn zichtbaar in de film.

(2nd generation system)


Windbelasting van hoge bouwwerken

Onze nieuwe generatie sensoren stelt ons in staat om de vervormingen van gebouwen, torens en schoorstenen te meten en in beeld te brengen. De resultaten kunnen gebruikt worden ter verbetering van modellen en/of toetsing van gebouwen.

(2de generatie systeem)


Open Seismisch Sensor Grid

OSSG is een open-data platform waarop bevingsmetingen open en objectief beschikbaar worden gemaakt voor iedereen die er kennis van wil nemen.


Systeem evaluatie test IJkdijk

Korte trailer van de macro stabiliteit testen in 2012 bij Bad Nieuweschans (Booneschans). De testen waren zeer succesvol en de voor de test gebruikte installatie was binnen enkele dagen verplaatst naar de Lauweersmeerdijk

(1ste generatie systeem)


Het plaatsen van sensoren

Aan de hand van het project 'de Waag' komen de factoren in beeld waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van de plaatsing van de sensoren.

(1ste generatie systeem)


Herstellend vijzelen van de Wevershuisjes in Amsterdam

Door een breuk in de wand van station Vijzelgracht gedurende de bouw, verzakten de wevershuisjes tot wel 24cm binnen enkele minuten. Het is te danken aan de flexibiliteit van het oude metselwerk dat de bewoners de panden ongeschonden konden verlaten.

Om verdere schade te voorkomen gaf de stad Amsterdam de opdracht om tijdens het herstellend vijzelen de panden te bewaken met onze tiltmeters.

(1ste generatie systeem)


Asfaltmeting Vierhuizergat

Om na te gaan in hoeverre de meetpalen, welke door de 60cm dikke asfaltlaag heen geplaatst zijn, ook daadwerkelijk weergeven wat er onder het asfalt gebeurd, hebben we direct naast de meest oostelijke sensor een additionele sensor op het asfalt geplaatst.

(1ste generatie systeem)


Scheurmeter

Een van onze speciale oplossingen. Twee delen van een gebouw waren volkomen gescheiden van elkaar door een doorlopende scheur. Daarbij bevond de scheur zich in een holle ruimte. Om de bewegingen toch real-time in de gaten te houden hebben we deze scheurmeter ontworpen en gemaakt.

(1ste generatie systeem)


De Waag Brug

Een van onze speciale oplossingen. Om de bewegingen van twee losse delen van een constructie tijdens het liften van het gebouw te bewaken hebben we deze meetbrug ontworpen en gemaakt.

(1ste generatie systeem)


dewaageerstemaanden

De Waag de eerste maanden

Om de normale dagelijkse bewegingen van de Waag in Amsterdam in kaart te brengen hebben we een jaar voor aanvang van de werkzaamheden de bewegingen van de Waag vastgelegd met behulp van onze sensoren.


Algemene promo, hoe StabiAlert te werk gaat

Onze eerste video!..  Aan de hand van onze eerste grote opdracht aan voor de Noord/Zuid lijn in Amsterdam laten we zien hoe we te werk gaan.

(1ste generatie systeem)